Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh nói về 4 phương pháp định giá đất

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường khẳng định, 4 phương pháp định giá đất được quy định trong dự thảo Luật Đất đai sẽ bao trùm, giải quyết được những vấn đề xảy ra trong thực tế.

Theo Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh, tính đến thời điểm hiện tại, dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đã ghi nhận hơn 12 triệu lượt ý kiến. Dự thảo Luật gồm 16 chương, 263 điều, trong đó tăng 5 mục, bổ sung 40 điều, bãi bỏ 13 điều so với dự thảo đã lấy ý kiến của nhân dân và hồ sơ dự thảo luật dài hơn 1.000 trang.

Dự thảo quy định đầy đủ các chính sách chuyển tiếp sau khi Luật Đất đai được ban hành, đánh giá tác động cụ thể, bảo đảm thống nhất mục tiêu quản lý của nhà nước về đất đai, đồng thời bảo đảm quyền và lợi ích của nhân dân, bảo đảm khả thi, tránh vướng mắc áp dụng Luật Đất đai khi có hiệu lực.

Tại phiên thảo luận tổ, cơ quan soạn thảo đã có 1 báo cáo 170 trang, bước đầu nghiên cứu tiếp thu và chỉnh lý các ý kiến của các đại biểu. Giải trình về từng vấn đề cụ thể của dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh cho hay nhiều đại biểu Quốc hội quan tâm đến nguyên tắc, phương pháp định giá đất, áp dụng bảng giá đất, giá đất cụ thể và phương pháp tính định giá đất.

Về bảng giá đất, Bộ trưởng cho biết Luật Đất đai mới sẽ bỏ khung giá đất và sẽ thực hiện bảng giá đất hàng năm. Sau khi Luật Đất đai có hiệu lực thì cơ quan chuyên trách sẽ xây dựng bảng giá đất hàng năm. Bảng giá đất đầu tiên này dự kiến sẽ xong trước ngày 31/12/2025.

“Bảng giá đất này đầu tiên nên xây dựng khó khăn nhất, phải dùng các phương pháp sao cho có bảng giá đất sát, đúng, giao cho Hội đồng nhân dân cấp tỉnh thông qua. Những năm tiếp theo sẽ cập nhật sự thay đổi về giá đất vào bảng giá đất này”, Bộ trưởng nói. Về phương pháp định giá đất, dự thảo Luật đưa ra 4 phương pháp, đó là phương pháp so sánh trực tiếp, phương pháp chiết trừ, phương pháp thu nhập và phương pháp hệ số điều chỉnh. Giải thích vì sao có 4 phương pháp, Bộ trưởng cho hay 4 phương pháp này sẽ bao trùm tất cả những trường hợp đất đai hiện nay của chúng ta.

Theo đó, phương pháp so sánh trực tiếp rất sát với giá thị trường. Với việc có bảng giá đất ban hành hằng năm, việc thu thuế sẽ dựa vào bảng giá đất này nên sẽ bớt hiện tượng giảm giá tiền khi giao dịch và đảm bảo được quyền lợi của những người có giao dịch về đất đai. “Cao hay thấp thì chúng ta cũng sử dụng bảng giá đất để tính thuế cho nên phương pháp so sánh trực tiếp sẽ chính xác hơn và sát với thị trường hơn”, ông khẳng định.

Với phương pháp chiết trừ, Bộ trưởng nhấn mạnh thực chất của phương pháp này là chúng ta chỉ chiết trừ phần tài sản trên đất và sau đó cũng dùng phương pháp so sánh để tính.

Phương pháp thu nhập thì sẽ sử dụng cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số, những vùng khó khăn hoặc những vùng đất nông nghiệp, những vùng không có giao dịch về đất. Cơ quan chức năng sẽ tính theo phương pháp thu nhập để đưa ra được một giá đất trong bảng giá đất hoặc tính toán giá đất cụ thể khi thực hiện.

Trong khi đó, phương pháp số điều chỉnh được dùng cho những khu vực đã ổn định, ít có sự thay đổi.

“4 phương pháp như vậy thì chúng ta sẽ bao trùm được tất cả, những trường hợp về đất đai đều giải quyết được”, Bộ trưởng khẳng định.

Về định giá đất cụ thể, theo Bộ trưởng, tùy theo từng trường hợp mà Ủy ban nhân dân cấp tỉnh sẽ quyết định thực hiện phương pháp nào, yêu cầu là đảm bảo không có tiêu cực, phòng, chống tham nhũng, sát nhất với thị trường và đảm bảo công bằng.

Về thực hiện đấu giá, đấu thầu, giao đất, cho thuê đất theo thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất, Bộ trưởng khẳng định sẽ ưu tiên việc đấu giá đất và nhấn mạnh: “Việc tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước phải triệt để và với việc đấu giá đất này thì chắc chắn rằng đất của chúng ta phải được gọi là đất sạch, đất đã được bồi thường, hỗ trợ, tái định cư giải phóng mặt bằng. Như vậy, Nhà nước đứng ra đấu giá đất theo đúng với quy hoạch”.

“Gắn với Luật Đất đai, hiện nay cơ quan soạn thảo đang dự thảo cơ bản xong nghị định, tiếp theo là thông tư để khi Quốc hội bấm nút thông qua thì nghị định và thông tư cũng sẽ tiến hành ban hành, như vậy có sự đồng bộ để chúng ta triển khai Luật Đất đai ngay khi Luật Đất đai (sửa đổi) có hiệu lực”, Bộ trưởng thông tin./.

Trích lược Reatimes

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hotline: 0966.357.789
Booking căn đẹp
Gọi điện ngay